Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
()

Quỹ Signify [Philips] Mang ánh sáng về bản làng

Được tài trợ bởi Quỹ Signify, dự án nhằm trang bị cho hơn 5.000 học sinh dân tộc thiểu số thuộc 16 trường THCS ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tại Hà Giang, Ninh Thuận và Sóc Trăng các thiết bị chiếu sáng tiên tiến. 

Ở những vùng miền núi, vùng sâu, nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số có điều kiện sống còn nhiều khó khăn hiện vẫn chưa được cung cấp đủ nguồn điện sinh hoạt. Hãy cùng Signify lắng nghe những nguyện vọng, ước mơ của các em học sinh về một môi trường sống đủ ánh sáng cho học tập và sinh hoạt. Đây chính là lý do để Signify Việt Nam hợp tác cùng UNESCO Office in Viet Nam thực hiện dự án “Thắp sáng tương lai các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam”, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển bền vững của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở nước ta

Nguồn: https://www.facebook.com/PhilipsLightingVietnam

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *